Seznam električnih in elektronskih orodij ter strojev

Uvrščanje električne in elektronske opreme (EEO) v 6 razredov EEO
Opredelitve, primeri, napačne razlage, uvrščanje na podlagi dimenzij EEO

Električna in elektronska oprema (EEO) se v skladu z Uredbo o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS št. 55/15, 47/16, 72/18 in 84/18; v nadaljevanju Uredba) uvršča v šest razredov, določenih v Prilogi 1 Uredbe. Priloga 1 Uredbe vsebuje tudi okvirne, nedokončne sezname proizvodov EEO, ki se uvrščajo v posamezne razrede. Za uvrščanje EEO v tri od šestih razredov je treba poznati njene zunanje dimenzije. Ta dokument vsebuje smernice in pojasnila za opredelitev razredov in uvrščanje EEO vanje, primere napačnih razlag uvrščanja EEO v razrede in smernice za uvrščanje EEO v razrede na podlagi dimenzij opreme. Navedba primerov EEO, ki spada v posamezne razrede je okvirna, nedokončna.

1. Opredelitev šestih razredov EEO

[widgetkit id="6" name="Okvirni seznam električne in elektronske opreme (EEO)"]

2. Uvrščanje EEO v razrede na podlagi dimenzij EEO (s primeri)

Pri uvrščanju EEO v razrede na podlagi dimenzije opreme (velika ali mala oprema) se upoštevajo dimenzije EEO v stanju pripravljenosti za uporabo, vendar brez delov in dodatkov kot so kabli, cevi, upogljive cevi. Napajalni kabli, pritrjeni ali snemljivi, se prav tako ne upoštevajo. Če ima EEO pritrjene ali zložljive dele (npr. antene ali »pregibne roke«) mora biti »zložena« v svojo najkompaktnejšo obliko.

Primer: radijski sprejemnik z dolgo izvlečno anteno, kuhinjski grelnik za vodo z dolgim fleksibilnim kablom. Ta EEO je majhna oprema razreda 5, če EEO ni večja od 50 cm, tudi če bi bila izvlečena antena ali fleksibilen električni kabel dolg 100 cm.

Kako zbrati podatke o zunanjih dimenzijah EEO?

(1) Na voljo so podatki proizvajalca

Dimenzije EEO, navedene v specifikacijah proizvajalca (za pravokotno opremo: višina, širina in globina; za okroglo opremo: premer) na splošno zadostujejo, da se opredeli ali je EEO velika ali majhna oprema. Dimenzije embaliranega blaga se ne upoštevajo.

(2) Dimenzije proizvajalca niso na voljo ali v pomoč

Največjo zunanjo dimenzijo EEO je mogoče ugotoviti z merjenjem. Če je največja dimenzija večja od 50 cm, je EEO velika oprema. Če je največja dimenzija manjša od ali enaka 50 cm, je EEO majhna oprema. Za večino EEO se s tem postopkom brez težav ugotovijo želene dimenzije. V primeru pravokotne opreme je ustrezna največja višina, širina ali globina EEO. Za okroglo opremo se uporablja največji premer. Posamezni primeri so navedeni spodaj.

pdf Uvrščanje električne in elektronske opreme (EEO) v 6 razredov EEO

Vir: http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8846/