Odpadne prenosne baterije in akumulatorji

Prenosna baterija in akumulator je kakršenkoli vir električne energije, ki nastane s pretvorbo kemične energije in je sestavljen iz ene ali več celic, kjer ponovna polnitev ni možna (primarne celice, rečemo jim tudi baterije) ali ene ali več celic, kjer ponovna polnitev je možna (sekundarne celice, rečemo jim tudi akumulatorji).

Delimo jih v dve skupini:

  • primarne baterije, ki so namenjene za enkratno uporabo (npr. cink-oglikove in alkalne, gumbaste celice in litijeve-oksidne baterije,...),
  • sekundarne baterije, ki so namenjene za večkratno polnjenje (npr. nikelj-kadmijeve, nikelj-metal hidridne, litij-ionske in svinčeve baterije s kislino.

Ravnanje z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji (OPBA) ureja Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list RS, št: 3/10, 64/12, 93/12, 103/15), ki zastavlja naslednji cilj zbiranja OPBA:

  • Leta 2016 zbrati najmanj 45% povprečne mase PBA, ki je bila letno dana na trg v Sloveniji v zadnjih treh letih

Zakaj je potrebna pazljivost?

Prazne baterije lahko predstavljajo za okolje nevaren odpadek, saj vsebujejo težke kovine kot so živo srebro, kadmij, litij, nikelj. Zaradi tega je pomembno, da ne končajo v okolju, pač pa v posebej za to namenjenih zbiralnikih, saj na ta način poskrbimo za njihovo varno predelavo.

smetnjak