Ozaveščanje

Dva sklepa o odpadnih nagrobnih svečah

Dva sklepa o odpadnih nagrobnih svečah

Vlada RS je 2. julija 2020 sprejela dva sklepa na področju odpadnih nagrobnih sveč, in sicer:

1. Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2021, po katerem so deleži določeni:

  • za družbo PRONS d. o. o. 26,43 %,
  • za družbo SVEKO d. o. o. 36,94 %,
  • za družbo ZEOS, d. o. o. 6,01 %,
  • za družbo INTERSEROH d. o. o. 30,62 %.

2. Sklep o spremembah Sklepa o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2019, po katerem so deleži določeni:

  • za družbo PRONS d. o. o., 42,57 odstotka,
  • za družbo SVEKO d. o. o., 31,91 odstotka,
  • za družbo ZEOS, d. o. o., 12,07 odstotka,
  • za družbo INTERSEROH d. o. o., 13,45 odstotka.

Več:

Sklep o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2019

Sklep o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2019

Vlada je 16. aprila 2020 sprejela sklep o izpolnitvi letne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za lani. V skladu z uredbo morajo proizvajalci sveč za vse odpadne nagrobne sveče, ki nastajajo v Sloveniji, na svoje stroške zagotoviti njihovo zbiranje in zagotoviti predelavo.

Proizvajalec sveč mora te obveznost izpolniti v deležu, ki je enak masnemu deležu vseh njegovih nagrobnih sveč, danih v promet v Sloveniji. Obveznosti lahko izpolni sam ali skupaj z drugimi proizvajalci tako, da pristopi k izvajanju skupnega načrta ravnanja s temi svečami, katerega izvajamo tudi mi. Deleži izpolnitve celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2019 pa so: za družbo PRONS, d. o. o., 39,93 %, za družbo INTERSEROH d. o. o., 12,66 %, za družbo SVEKO d. o. o., 34,06 % in za našo družbo ZEOS, d. o. o., 13,35 %.

Link: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0798/sklep-o-izpolnitvi-celoletne-obveznosti-ravnanja-z-odpadnimi-nagrobnimi-svecami-za-koledarsko-leto-2019/#I

Naš že tretji Life projekt se prične z novim letom

Naš že tretji Life projekt se prične z novim letom

Ponosni smo, da smo že v tretje uspešno kandidirali na razpisu Life, in sicer s projektom Life Spodbujamo e-krožno, ki ga bomo pričeli izvajati leta 2020 in bo trajal do konca leta 2025. Gre za naravno nadaljevanje prejšnjih dveh projektov.

Določeni so deleži zbiranja in obdelave odpadne električne in elektronske opreme

Določeni so deleži zbiranja in obdelave odpadne električne in elektronske opreme

21. novembra 2019 je Vlada RS sprejela Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2019 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme.

Skupni deleži nastale in zbrane odpadne električne in elektronske opreme, za katero morajo nosilci skupnih načrtov ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo za leto 2019 izpolniti, so naslednji:
– za nosilca skupnega načrta INTERSEROH d. o. o.: 13,66 %,
– za nosilca skupnega načrta RECIKEL, d. o. o.: 8,07 %,
– za nosilca skupnega načrta SLOPAK d. o. o.: 7,00 %,
– za nosilca skupnega načrta TRIGANA d. o. o.: 10,48 %,
– za nosilca skupnega načrta ZEOS, d. o. o.: 60,79 %.

Več: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-3116/sklep-o-dolocitvi-delezev-izpolnjevanja-obveznosti-za-katere-morajo-proizvajalci-elektricne-in-elektronske-opreme-za-leto-2019-zagotoviti-zbiranje-in-obdelavo-odpadne-elektricne-in-elektronske-opreme