• Dobrodošli na spletnih
  straneh družbe ZEOS!

 • Ali ste uvoznik, pridobitelj oz. proizvajalec
  električne in elektronske opreme?

 • Za katere odpadke družba ZEOS
  zagotavlja pravilno ravnanje?

 • Kateri so ozaveščevalni projekti
  družbe ZEOS?

 • Kam z odpadki?

Dva sklepa o odpadnih nagrobnih svečah

10 Julij 2020
Vlada RS je 2. julija 2020 sprejela dva sklepa na področju odpadnih nagrobnih sveč, in sicer: 1. Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2021, po katerem so deleži določeni: za družbo PRONS d. o. o. 26,...

Sklep o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2019

20 April 2020
Vlada je 16. aprila 2020 sprejela sklep o izpolnitvi letne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za lani. V skladu z uredbo morajo proizvajalci sveč za vse odpadne nagrobne sveče, ki nastajajo v Sloveniji, na svoje stroške zagotoviti njihovo zbiranje in zagotoviti predelavo. Proizvajalec sveč mora te...

Določeni so deleži zbiranja in obdelave odpadne električne in elektronske opreme

29 November 2019
21. novembra 2019 je Vlada RS sprejela Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2019 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme. Skupni deleži nastale in zbrane odpadne električne in elektronske opreme,...

Naš že tretji Life projekt se prične z novim letom

12 November 2019
Ponosni smo, da smo že v tretje uspešno kandidirali na razpisu Life, in sicer s projektom Life Spodbujamo e-krožno, ki ga bomo pričeli izvajati leta 2020 in bo trajal do konca leta 2025. Gre za naravno nadaljevanje prejšnjih dveh projektov.

Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč

03 Julij 2019
Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2020.

LIFE Gospodarjenje z e-odpadki

E cikliraj logotip

Slovenska OEEO kampanja

logo life

Stariaparati

stariaparati

Podružnica

logo zeos ba

Poročilo o projektu Life+

porocilo life